Opnieuw meer festivals erbij in Nederland

vrijdag 14 september 2018 - 13:39

Het aantal festivals in Nederland is in 2017 gestegen naar 954. Het jaar ervoor waren dat er 20 minder. Dat staat in de Festival Monitor 2018, dat onderzoeksbureau Respons heeft opgesteld onder auspiciën van Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) en Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF).

Festivals die vorig jaar het licht zagen zijn onder andere Soul Live Festival, Music On Festival en Den Haag Outdoor. Hoewel het aantal festivals is toegenomen, is het totaal aantal bezoeken licht afgenomen. Vorig jaar ontvingen festivals 26,6 miljoen bezoeken tegenover 26,7 miljoen bezoeken in 2016. Deze daling is te wijten aan een daling aan bezoeken aan vrij toegankelijke festivals. Bij entreeheffende evenementen zijn de bezoekersaantallen juist gestegen.

In 2017 hebben bezoekers in totaal ruim  663 miljoen euro uitgegeven op festivals. Dit bedrag is exclusief tickets. Ongeveer 75 procent van deze bezoekersuitgaven werden gedaan op muziekfestivals. De totale bruto recette is gestegen ten opzichte van 2016, met name in de muziekfestivals. De gemiddelde ticketprijs van festivals is in 2017 ook licht gestegen.

Wat betreft de spreiding van de festivals is in 2017 een opvallende verandering te zien. Zoals voorgaande jaren vonden in provincies Noord- en Zuid-Holland de meeste festivals plaats. Beide provincies laten in 2017 nog wel een lichte stijging zien in aantallen festivals, maar noteerden voor het eerst in jaren lagere bezoekaantallen.

De bezoekaantallen aan provincies zoals Limburg, Noord-Brabant en Utrecht namen daarentegen wel toe. “Het lijkt er voorzichtig op dat festivalbezoekers zich steeds meer over het land verspreiden”, staat in het onderzoek. “In die lijn past ook de daling van het aantal bezoeken in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.”

Opvallend is ook dat het aantal festivalcampings in 2017 opnieuw toe. Vorig jaar zijn 11 festivals uitgebreid met een eigen festivalcamping. Het aantal bezoekers aan deze campings is in 2017 ook gestegen tot ruim 400.000, wat een stijging van 12 procent is ten opzichte van het jaar ervoor.