Eventpersoneel

De Nederlandse evenementensector blijft zich in rap tempo doorontwikkelen. De vraag naar geschoold personeel, en naar leidinggevenden om hen in goede banen te leiden, klinkt steeds luider. Dat betekent voor de komende jaren een flinke uitdaging.