Tijdelijke accommodatie

De hang naar comfort tijdens festivals neemt toe en de markt blijft groeien. Wat kunnen we de komende jaren verwachten op het gebied van tijdelijke accommodaties? Verschillende aanbieders van tijdelijke accommodaties op festivals vertellen over de stand van zaken in de branche.